část obce Piskočely

Identifikace

ICZUJ: 533874
KODCOB: 183938
ID31: 7550
ID32: 103763
GPS: JTSK (Y, X): 714350, 1070188
S-42 (Y, X): 3490432.364, 5527593.626
UTM (Y, X): 490312.6865, 5525242.5890
Šířka/Délka: 49° 52' 46.2249578600", 14° 51' 54.5962460900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Piskočely
část obce Piskočely
část obce Piskočily
část obce Pyskocely
část obce Pyskočely

Nadřazená místa

obec Vlkančice

Podřazená místa

část obce Pyskočelský rybník

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1872-1889), f.ř.k. Sázava, 10, matrika narozených
Matrika (1890-1904), f.ř.k., Sázava, 11, matrika narozených
Matrika (1872-1920), f.ř.k., Sázava, 13, matrika oddaných
matrika (1761-1784), Sázava 1c, matrika zemřelých
Matrika (1761-1784), f.ř.k., Sázava, 1c, matrika zemřelých
Matrika (1872-1913), f.ř.k., Sázava, 14, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!