část obce Mlíkovice

Identifikace

ICZUJ: 533742
KODCOB: 167860
ID31: 7523
ID32: 103760
GPS: JTSK (Y, X): 701422, 1060512
S-42 (Y, X): 3502009.351, 5538853.354
UTM (Y, X): 501884.9590, 5536497.7320
Šířka/Délka: 49° 58' 50.9265508000", 15° 1' 34.6481113300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Mlékovice
část obce Mlíkovice
část obce Mlíkovice
část obce Mlikovice / Mlíkovice

Nadřazená místa

obec Toušice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1651-1691), Solopysky 1, matrika narozených
matrika (1652-1691), Solopysky 1, matrika oddaných
matrika (1652-1692), Solopysky 1, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!