část obce Velké Bečváry

Identifikace

ICZUJ: 533181
KODCOB: 001295
ID31: 7391
ID32: 103747
GPS: JTSK (Y, X): 697952, 1063656
S-42 (Y, X): 3505855.321, 5536181.617
UTM (Y, X): 505729.3631, 5533827.0830
Šířka/Délka: 49° 57' 24.3659761200", 15° 4' 47.5411792800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Bečváry
část obce Velké Bečváry
část obce Velké Bečváry
část obce Velké Bečváry

Nadřazená místa

obec Bečváry

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1651-1691), Solopysky 1, matrika narozených
matrika (1652-1691), Solopysky 1, matrika oddaných
matrika (1652-1692), Solopysky 1, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!