část obce Poříčko

Identifikace

ICZUJ: 530441
KODCOB: 126039
ID31: 6828
ID32: 103734
GPS: JTSK (Y, X): 728531, 1072846
S-42 (Y, X): 3476709.693, 5523133.031
UTM (Y, X): 476595.6031, 5520783.8100
Šířka/Délka: 49° 50' 20.4896245000", 14° 40' 28.2507071800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Poříč
část obce Pořičí
část obce Poříčí nad Sázavou
část obce Poříčko

Nadřazená místa

obec Poříčí nad Sázavou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1872-1913), f.ř.k., Sázava, 14, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!