část obce Nelžiovice

Identifikace

ICZUJ: 540790
KODCOB: 101494
ID31: 8941
ID32: 103699
GPS: JTSK (Y, X): 752315, 1085361
S-42 (Y, X): 3454730.838, 5507660.567
UTM (Y, X): 454625.6979, 5505317.6460
Šířka/Délka: 49° 41' 55.1893873800", 14° 22' 14.8646241900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Nalžejovice
část obce Nalžovice
část obce Nelžiovice

Nadřazená místa

obec Nalžovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1654-1700), M23 CHL/ 01, matrika narozených
matrika (1671-1700), M23 CHL/ 01, matrika oddaných
matrika (1671-1699), M23 CHL/ 01, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!