část obce Kuželkovský mlýn

Identifikace

ID31: 202598
ID32: 103677
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Kužel?
část obce Kuželkovský mlýn
část obce Kuželov mlýn
část obce Kuželovský mlýn
část obce Kuželský mlýn
část obce Mlýn Kužel (Víska)
část obce mlýn Kuželík
část obce mlýn Kuželkovský
část obce mlýn Kuželkový
část obce mlýn Kuželkův

Nadřazená místa

okres Benešov

Podřazená místa

Prameny

matrika (1771-1789), M23PR / 06, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!