část obce Stádla

= 01.01.2002 () -

Identifikace

ICZUJ: 550094
KODCOB: 132756
ID31: 10367
ID32: 10367
GPS: JTSK (Y, X): 793249, 1157084
S-42 (Y, X): 3423365.362, 5431258.804
UTM (Y, X): 423273.0003, 5428946.9960
Šířka/Délka: 49° 0' 31.1188400100", 13° 57' 2.8929510230"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STÁDLA v r. 1869 pod názvem Stadla osada obce Perlovice v okr. Prachatice, v r. 1880-1910 pod názvem Stadla osada obce Volovice v okr. Prachatice, v r. 1921-1930 osada obce Volovice v okr. Prachatice, v r. 1950 osada obce Oseky v okr. Prachatice, v r. 1961-2001 se jako osada neuvádí, od 1.1.2002 část obce Prachatice v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Stádla
část obce Stadlern

Nadřazená místa

obec Prachatice
obec Prachatitz

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Přehled č. VS-578/3-2002 Ministerstva vnitra změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí s účinností od 2.1.2001 do 1.1.2002
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!