část obce Vrahy

Identifikace

ID31: 202581
ID32: 103659
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Mlýn Vrah
část obce Vrahov
část obce Vrahy

Nadřazená místa

okres Příbram

Podřazená místa

Prameny

matrika (1704-1757), M23 CHL/ 02, matrika narozených
matrika (1705-1757), M23 CHL/ 02, matrika narozených
matrika (1705-1757), M23 CHL/ 02, matrika oddaných
matrika (1705-1757), M23 CHL/ 02, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!