část obce Ostrov

Identifikace

ICZUJ: 550094
KODCOB: 404829
ID31: 10362
ID32: 10362
GPS: JTSK (Y, X): 788743, 1155443
S-42 (Y, X): 3427622.751, 5433466.396
UTM (Y, X): 427528.6552, 5431153.6900
Šířka/Délka: 49° 1' 44.4219136000", 14° 0' 30.9370607300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OSTROV v r. 1869 pod názvem Vostrov obec v okr. Prachatice, v r. 1880-1910 pod názvem Vostrov osada obce Staré Prachatice v okr. Prachatice, v r. 1921-1950 osada obce Staré Prachatice v okr. Prachatice, od r. 1961 část obce Prachatice v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Mustrum
část obce Ostrov
část obce Vostrov

Nadřazená místa

obec Prachatice
obec Prachatitz

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!