část obce Libínské Sedlo

Identifikace

ICZUJ: 550094
KODCOB: 082881
ID31: 10359
ID32: 10359
GPS: JTSK (Y, X): 790990, 1160883
S-42 (Y, X): 3426094.801, 5427782.162
UTM (Y, X): 426001.3282, 5425471.7710
Šířka/Délka: 48° 58' 39.7932659700", 13° 59' 19.4588837800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LIBÍNSKÉ SEDLO v r. 1869-1930 pod názvem Fefry obec v okr. Prachatice, v r. 1950-1971 obec v okr. Prachatice, od 26.11.1971 část obce Prachatice v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Fefry
část obce Libínské Sedlo
část obce Pfefferschlag

Nadřazená místa

obec Prachatice
obec Prachatitz

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!