část obce Na Borkách

Identifikace

ID31: 202445
ID32: 103565
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Boreckýovčín
část obce Borek (Soutice)
část obce Na Borkách

Nadřazená místa

obec Soutice

Podřazená místa

Prameny

matrika (1691-1704), M23KH / 2, matrika narozených
matrika (1691-1704), M23KH / 2, matrika oddaných
matrika (1691-1704), M23KH / 2, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!