část obce Cihelna pod Jedlí

Identifikace

ID31: 201102
ID32: 103530
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Cihelna pod Jedlí
část obce Jedle

Nadřazená místa

část obce Skrejšov
část obce Skrejšov
část obce Skrejšov
část obce Skrýšov

Podřazená místa

Prameny

matrika (1778-1784), M23 DUB / 04, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!