část obce nebo Hrachov u Chlumu?

Identifikace

ICZUJ: 541397
KODCOB: 160164
ID31: 9084
ID32: 103475
GPS: JTSK (Y, X): 758214, 1088257
S-42 (Y, X): 3449252.798, 5504029.245
UTM (Y, X): 449149.8886, 5501687.8020
Šířka/Délka: 49° 39' 56.0880191900", 14° 17' 43.2259810100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hrachov
část obce Hrachovišná
část obce Hrachovišní
část obce Hrachovištná
část obce nebo Hrachov u Chlumu?

Nadřazená místa

obec Svatý Jan

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
MATRIKY (1653-1690), M23 SDL / 01, matrika narozených
MATRIKY (1660-1690), M23 SDL / 01, matrika oddaných
MATRIKY (1666-1690), M23 SDL / 01, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!