část obce Příčov

Identifikace

ICZUJ: 513547
KODCOB: 135836
ID31: 9036
ID32: 103456
GPS: JTSK (Y, X): 751362, 1088391
S-42 (Y, X): 3456065.902, 5504778.018
UTM (Y, X): 455960.2188, 5502436.2710
Šířka/Délka: 49° 40' 22.2513227300", 14° 23' 22.6497331100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Příčov
část obce Příčov
část obce Příčovy

Nadřazená místa

obec Příčovy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
MATRIKY (1690-1724), M23 SDL / 05, matrika narozených
MATRIKY (1690-1724), M23 SDL / 05, matrika oddaných
MATRIKY (1690-1723), M23 SDL / 05, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!