část obce Velběh

Identifikace

ICZUJ: 598470
KODCOB: 112721
ID31: 8996
ID32: 103424
GPS: JTSK (Y, X): 746050, 1084585
S-42 (Y, X): 3460844.654, 5509236.313
UTM (Y, X): 460737.0242, 5506892.7510
Šířka/Délka: 49° 42' 47.7350617800", 14° 27' 19.3630451600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Velběh
část obce Velběhy

Nadřazená místa

obec Osečany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1763-1774), M23KH / 7, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!