část obce Ředle

Identifikace

ICZUJ: 540846
KODCOB: 144916
ID31: 8972
ID32: 103419
GPS: JTSK (Y, X): 749760, 1099997
S-42 (Y, X): 3459148.160, 5493473.327
UTM (Y, X): 459041.2224, 5491136.1840
Šířka/Délka: 49° 34' 17.1462305300", 14° 26' 0.6137039400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Ředice
část obce Ředle
část obce Velké Ředice

Nadřazená místa

obec Nechvalice

Podřazená místa

část obce Mískov (Ředice)
část obce Miškov

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1652-1690), M23KH / 1, matrika narozených
matrika (1658-1690), M23KH / 1, matrika oddaných
matrika (1665-1690), M23KH / 1, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!