část obce Rač

Identifikace

ICZUJ: 540820
KODCOB: 102270
ID31: 8958
ID32: 103406
GPS: JTSK (Y, X): 746436, 1094274
S-42 (Y, X): 3461708.490, 5499577.089
UTM (Y, X): 461600.5089, 5497237.4600
Šířka/Délka: 49° 37' 35.3064430600", 14° 28' 5.8908499020"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Rač
část obce Rač
část obce Radč
část obce Radč
část obce Radeč
část obce Radič

Nadřazená místa

obec Nedrahovice

Podřazená místa

část obce Podračí (Rač,Radeč)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1674-1674), M23 JES / 01, matrika narozených
matrika (1675-1682), M23 JES / 02, matrika narozených
matrika (1684-1706), M23 JES / 03, matrika narozených
matrika (1820-1833), M23 JES / 11, matrika narozených
matrika (1674-1674), M23 JES / 01, matrika oddaných
matrika (1675-1682), M23 JES / 02, matrika oddaných
matrika (1684-1706), M23 JES / 03, matrika oddaných
matrika (1790-1836), M23 JES / 14, matrika oddaných
matrika (1673-1674), M23 JES / 01, matrika zemřelých
matrika (1675-1682), M23 JES / 02, matrika zemřelých
matrika (1698-1704), M23 JES / 03, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!