část obce Kosovská Lhota - část obce

Identifikace

ICZUJ: 540498
KODCOB: 188158
ID31: 8896
ID32: 103386
GPS: JTSK (Y, X): 746667, 1093064
S-42 (Y, X): 3461323.692, 5500747.442
UTM (Y, X): 461215.8680, 5498407.3360
Šířka/Délka: 49° 38' 13.0976445800", 14° 27' 46.3019239000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce část Kosovská Lhota
část obce Dohnalov
část obce Dohnalova Lhota
část obce Kosovská Lhota
část obce Kosovská Lhota - část obce

Nadřazená místa

obec Kosova Hora

Podřazená místa

část obce Lhota Kosovská (Dohnalova Lhota)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1652-1690), M23KH / 1, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!