část obce Malé Kinovice

Identifikace

ICZUJ: 598461
KODCOB: 067164
ID31: 8891
ID32: 103379
GPS: JTSK (Y, X): 750100, 1087542
S-42 (Y, X): 3457208.318, 5505782.443
UTM (Y, X): 457102.1693, 5503440.2870
Šířka/Délka: 49° 40' 55.0564157900", 14° 24' 19.2273077200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Knihovice
část obce Kňovičky
část obce Knoviz
část obce Knovizky
část obce Kyňovičky
část obce Malé Kinovice
část obce Malé Knihovice
část obce Malé Knihovice
část obce Malé Kniovice
část obce Malé Kňovice
část obce Malé Kňovice
část obce Malé Kyňovice
část obce Malé Kýňovice
část obce Malé Kyňovice

Nadřazená místa

obec Kňovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1815-1841), M23 CHL/ 09, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!