část obce Velké Kňovice

Identifikace

ICZUJ: 598461
KODCOB: 067156
ID31: 8890
ID32: 103375
GPS: JTSK (Y, X): 750359, 1086786
S-42 (Y, X): 3456854.166, 5506498.922
UTM (Y, X): 456748.1615, 5504156.4740
Šířka/Délka: 49° 41' 18.1544570400", 14° 24' 1.2767118140"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hrubé Kyniovice
část obce Knihovice
část obce Kňovice
část obce Kňovice
část obce Knoviz / Knovíz
část obce Kyňovice
část obce Velké
část obce Velké Knihovice
část obce Velké Knihovice
část obce Velké Kniovice
část obce Velké Kniovice
část obce Velké Kňovice
část obce Velké Kňovice
část obce Velké Kyňovice
část obce Velké Kýňovice
část obce Velké Kyňovice

Nadřazená místa

obec Kňovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1758-1784), M23 CHL/ 03, matrika narozených
matrika (1758-1784), M23 CHL/ 03, matrika oddaných
matrika (1758-1784), M23 CHL/ 03, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!