část obce Kamejk

Identifikace

ICZUJ: 540439
KODCOB: 062987
ID31: 8881
ID32: 103368
GPS: JTSK (Y, X): 761614, 1090756
S-42 (Y, X): 3446202.214, 5501113.203
UTM (Y, X): 446100.5472, 5498772.9480
Šířka/Délka: 49° 38' 20.7580563500", 14° 15' 12.5597508300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Kamejk
část obce Kamejk
část obce Kameyk
část obce Kamýk
část obce Kamýk nad Vltavou

Nadřazená místa

obec Kamýk nad Vltavou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
MATRIKY (1653-1690), M23 SDL / 01, matrika narozených
MATRIKY (1660-1690), M23 SDL / 01, matrika oddaných
MATRIKY (1666-1690), M23 SDL / 01, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!