část obce Jablany?

Identifikace

ICZUJ: 540374
KODCOB: 056189
ID31: 8869
ID32: 103358
GPS: JTSK (Y, X): 769496, 1087174
S-42 (Y, X): 3437923.784, 5503651.596
UTM (Y, X): 437825.4878, 5501310.3070
Šířka/Délka: 49° 39' 40.0455998800", 14° 8' 18.5594338700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Jablaná
část obce Jablana
část obce Jablany
část obce Jablany?
část obce Jablany?Jablonka?
část obce Jabloná
část obce Jablonná

Nadřazená místa

obec Jablonná

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
MATRIKY (1686-1713), M23 SDL / 03, matrika oddaných
MATRIKY (1691-1713), M23 SDL / 03, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!