část obce Jezerský mlýn

Identifikace

ICZUJ: 530689
KODCOB: 008109
ID31: 6942
ID32: 103337
GPS: JTSK (Y, X): 721999, 1080919
S-42 (Y, X): 3484226.725, 5515966.637
UTM (Y, X): 484109.5736, 5513620.3340
Šířka/Délka: 49° 46' 29.4270510500", 14° 46' 45.4918605300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Jezero
část obce Jezerský mlýn

Nadřazená místa

obec Struhařov

Podřazená místa

část obce mlýn Jezera
část obce mlýn Jezerský (Jezero)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1663-1688), M23PR / 01, matrika narozených
matrika (1660-1688), M23PR / 01, matrika oddaných
matrika (1664-1687), M23PR / 01, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!