část obce Chalupa pod Rohovem

Identifikace

ICZUJ: 530573
KODCOB: 135119
ID31: 6902
ID32: 103326
GPS: JTSK (Y, X): 740543, 1102045
S-42 (Y, X): 3468553.031, 5492628.118
UTM (Y, X): 468442.2633, 5490291.3200
Šířka/Délka: 49° 33' 51.8176493600", 14° 33' 48.9301673300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Chalupa pod Rohovem
část obce Rohov

Nadřazená místa

obec Sedlec-Prčice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1663-1688), M23PR / 01, matrika narozených
matrika (1660-1688), M23PR / 01, matrika oddaných
matrika (1664-1687), M23PR / 01, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!