část obce Sedlčanská

Identifikace

ICZUJ: 529991
KODCOB: 401102
ID31: 6671
ID32: 103308
GPS: JTSK (Y, X): 744400, 1081000
S-42 (Y, X): 3462019.870, 5513004.227
UTM (Y, X): 461911.7614, 5510659.1300
Šířka/Délka: 49° 44' 49.9573250700", 14° 28' 16.6979111200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Lhota
část obce Lhotka
část obce Lhotky
část obce Sedlčanská

Nadřazená místa

obec Křečovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1775-1794), M23KH / 12, matrika oddaných
matrika (1775-1794), M23KH / 12, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!