část obce Janovská

Identifikace

ICZUJ: 529842
KODCOB: 056715
ID31: 6635
ID32: 103302
GPS: JTSK (Y, X): 727905, 1092492
S-42 (Y, X): 3479858.152, 5503728.764
UTM (Y, X): 479742.7808, 5501387.4450
Šířka/Délka: 49° 39' 52.8558566600", 14° 43' 9.4443704160"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Jankovská Lhota
část obce Janovská
část obce Janovská Lhota
část obce Lhota

Nadřazená místa

obec Jankov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1658-1690), M23KH / 1, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!