část obce Milostice

Identifikace

ICZUJ: 529532
KODCOB: 401013
ID31: 6569
ID32: 103295
GPS: JTSK (Y, X): 737300, 1104100
S-42 (Y, X): 3472033.817, 5491007.267
UTM (Y, X): 471921.6314, 5488671.1280
Šířka/Délka: 49° 32' 59.9724591800", 14° 36' 42.5584123100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Milhostice
část obce Milostice
část obce Milostice

Nadřazená místa

obec Červený Újezd

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1663-1688), M23PR / 01, matrika narozených
matrika (1660-1688), M23PR / 01, matrika oddaných
matrika (1664-1687), M23PR / 01, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!