část obce Vostřák

Identifikace

ID31: 202339
ID32: 103245
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce na Vostřáku
část obce Ostrák (Vostrák,hájovna,Ždánice,Kot.s.949)
část obce Ostřák
část obce Vostřák

Nadřazená místa

obec Ždánice

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1860-1885), Malotice 25, matrika narozených
Matrika oddaných (1860-1873), Malotice 25, matrika oddaných
Matrika oddaných (1872-1906), Malotice 26, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1860-1907), Malotice 25, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!