část obce na Sádkách

Identifikace

ID31: 202278
ID32: 103241
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce na Sádkách
část obce Sádky (samota, mlýn, Kouřim, Kotyška str. 621)
část obce Sádky u Kouřimi
část obce Sátka

Nadřazená místa

obec Kouřim

Podřazená místa

Prameny

Matrika oddaných (1858-1886), Kouřim 37, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1860-1908), Kouřim 39, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!