část obce Veselíčko

Identifikace

ICZUJ: 549975
KODCOB: 180831
ID31: 10324
ID32: 10324
GPS: JTSK (Y, X): 758052, 1119437
S-42 (Y, X): 3453425.891, 5473125.946
UTM (Y, X): 453321.2842, 5470797.0890
Šířka/Délka: 49° 23' 17.0858884700", 14° 21' 24.4709397000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VESELÍČKO v r. 1869-1950 obec v okr. Milevsko, v r. 1961-1987 obec v okr. Písek, 1.1.1988-30.6.1990 část obce Branice v okr. Písek, od 1.7.1990 obec v okr. Písek

Alternativní názvy

část obce Veselíčko

Nadřazená místa

obec Veselíčko

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1704-1721), M23PO / 3, matrika narozených
matrika (1721-1739), M23PO / 4, matrika narozených
matrika (1722-1739), M23PO / 4, matrika narozených
Matrika (1804-1822), 8242, matrika narozených
Matrika (1822-1852), 8243, matrika narozených
Matrika (1853-1878), 8244, matrika narozených
Matrika (1878-1896), 8245, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1704-1721), M23PO / 3, matrika oddaných
matrika (1721-1739), M23PO / 4, matrika oddaných
Matrika (1804-1843), 8246, matrika oddaných
Matrika (1845-1871), 8247, matrika oddaných
Matrika (1871-1889), 8248, matrika oddaných
matrika (1704-1721), M23PO / 3, matrika zemřelých
matrika (1721-1740), M23PO / 4, matrika zemřelých
Matrika (1806-1858), 8249, matrika zemřelých
Matrika (1847-1883), Nechvalice 16, matrika zemřelých
Matrika (1859-1898), 8250, matrika zemřelých
matrika (1867-1927), Dublovice 18, matrika zemřelých
Matrika (1898-1914), 8251, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1804-1822), 8252, index k matrice
Index k matrice oddaných a zemřelých - OZ (1804-1898), 8254, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1822-1898), 8253, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1899-1914), 5577, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!