část obce Týnice

Identifikace

ICZUJ: 533807
KODCOB: 172359
ID31: 7534
ID32: 103221
GPS: JTSK (Y, X): 676948, 1056755
S-42 (Y, X): 3525798.735, 5545728.271
UTM (Y, X): 525664.6569, 5543369.8500
Šířka/Délka: 50° 2' 31.4540200500", 15° 21' 30.3218194200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Elbe Teinitz
část obce Labská Tejnice
část obce Labská Týnice
část obce Labská Týnice
část obce Labská Týnice
část obce Tejnice
část obce Týnec nad Labem
část obce Týnice

Nadřazená místa

obec Týnec nad Labem

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1867-1894), ev. Krakovany 5, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!