část obce Škvornov

Identifikace

ICZUJ: 533696
KODCOB: 149195
ID31: 7510
ID32: 103217
GPS: JTSK (Y, X): 704355, 1069513
S-42 (Y, X): 3500258.450, 5529548.963
UTM (Y, X): 500134.7708, 5527197.1300
Šířka/Délka: 49° 53' 49.7936366300", 15° 0' 6.7554450250"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Skvrňov
část obce Skvrnov
část obce Škvornov
část obce Škvrňov
část obce Škvrňov
část obce Škvrňov

Nadřazená místa

obec Skvrňov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1864-1879), Zásmuky 30, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!