část obce Poboře

Identifikace

ICZUJ: 533581
KODCOB: 161284
ID31: 7489
ID32: 103211
GPS: JTSK (Y, X): 699184, 1055946
S-42 (Y, X): 3503641.533, 5543669.744
UTM (Y, X): 503516.4761, 5541312.1610
Šířka/Délka: 50° 1' 26.7842828000", 15° 2' 56.7289739300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Poboř
část obce Poboře
část obce Poboře
část obce Poboří
část obce Předboř?

Nadřazená místa

obec Plaňany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1608-1651), Kouřim 1, matrika narozených
Matrika narozených (1875-1935), Svojšice 34, matrika narozených
Matrika oddaných (1608-1639), Kouřim 1, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1612-1632), Kouřim 1, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!