část obce Olešec

Identifikace

ICZUJ: 533564
KODCOB: 110183
ID31: 7480
ID32: 103209
GPS: JTSK (Y, X): 709345, 1060508
S-42 (Y, X): 3494150.934, 5537838.027
UTM (Y, X): 494029.7419, 5535482.8190
Šířka/Délka: 49° 58' 17.9681414100", 14° 55' 0.2765187410"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Olešec
část obce Oleška
část obce Volešec
část obce Volešec

Nadřazená místa

obec Oleška

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených a oddaných - N (1881-1906), Oleška 11, matrika narozených
Matrika narozených a oddaných - O (1881-1906), Oleška 11, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!