část obce Gbílek

Identifikace

ICZUJ: 513415
KODCOB: 139696
ID31: 7435
ID32: 103205
GPS: JTSK (Y, X): 692470, 1061167
S-42 (Y, X): 3510972.040, 5539355.451
UTM (Y, X): 510843.9991, 5536999.6250
Šířka/Délka: 49° 59' 6.8329485210", 15° 9' 4.5520235450"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Gbílek
část obce Kbílek
část obce Malé Kbely
část obce Malé Kbely
část obce Malý Gbel
část obce Malý Kbel
část obce Nové Kbely

Nadřazená místa

obec Kbel

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1845-1856), Lošany 10, matrika narozených
Matrika narozených (1875-1901), Lošany 25, matrika narozených
Matrika oddaných (1852-1893), Lošany 23, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1868-1915), Lošany 27, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!