část obce Aujezdec

Identifikace

ICZUJ: 533327
KODCOB: 043231
ID31: 7426
ID32: 103204
GPS: JTSK (Y, X): 708185, 1068723
S-42 (Y, X): 3496358.269, 5529839.735
UTM (Y, X): 496236.1781, 5527487.7830
Šířka/Délka: 49° 53' 59.1621617600", 14° 56' 51.3266435300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Aujezdec
část obce Oujezd
část obce Oujezdec
část obce Oujezdec
část obce Újezdec

Nadřazená místa

obec Horní Kruty

Podřazená místa

část obce Březinka (Kotyška str.105, PjSoft 49:53:54, 14:58:0)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1863-1890), Horní Kruty 19, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!