část obce Hatský

Identifikace

ICZUJ: 533181
KODCOB: 031658
ID31: 7393
ID32: 103198
GPS: JTSK (Y, X): 700146, 1067677
S-42 (Y, X): 3504196.668, 5531911.387
UTM (Y, X): 504071.3851, 5529558.5920
Šířka/Délka: 49° 55' 6.2057970180", 15° 3' 24.1695279200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hatě
část obce Hatský
část obce Haťsky

Nadřazená místa

obec Bečváry

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1866-1878), Drahobudice 11, matrika narozených
Matrika narozených (1879-1897), Drahobudice 12, matrika narozených
Matrika oddaných (1872-1897), Drahobudice 13, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1867-1890), Drahobudice 14, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!