část obce Z domku

Identifikace

ID31: 202374
ID32: 103188
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Na domku (samota, Dobřichov, Kot. 201)
část obce Z domku

Nadřazená místa

obec Dobřichov

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1711-1722), Dobřichov 3, matrika narozených
Matrika oddaných (1711-1722), Dobřichov 3, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1711-1722), Dobřichov 3, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!