část obce Brodské Zahrady

Identifikace

ID31: 202301
ID32: 103165
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Brodské Zahrady
část obce Zahrady (Tuchoraz)

Nadřazená místa

obec Tuchoraz

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1874-1893), ev. Kšely 11, matrika narozených
Matrika oddaných (1859-1892), ev. Kšely 12, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1859-1884), ev. Kšely 13, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!