část obce Dolní Peklov

Identifikace

ID31: 202296
ID32: 103163
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Dolní Peklov
část obce Horní Peklov
část obce Peklov (mlýn, Kostelec nad Černými Lesy, Kotyška str. 980-98

Nadřazená místa

obec Kostelec nad Černými Lesy

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1862-1876), Kostelec nad Č.L. 24, matrika narozených
Matrika narozených (1876-1891), Kostelec nad Č.L. 25, matrika narozených
Matrika zemřelých (1875-1910), Kostelec n. Č.L. 36, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!