část obce Kouřimské Vrchy

Identifikace

ID31: 202272
ID32: 103153
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Bulanka
část obce Kouřimské Vrchy
část obce Molitorov - Vrchy
část obce Molitorov-Vrchy
část obce na Vrchách
část obce na Vrších
část obce Vrchy (samoty, Kouřim, Kotyška str. 1597)

Nadřazená místa

obec Kouřim

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1863-1882), Kouřim 35, matrika narozených
Matrika narozených (1864-1905), Kouřim 36, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!