část obce Bukačov

Identifikace

ID31: 202271
ID32: 103150
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Bukačov
část obce Bukáčov (mlýn, Kouřim, Kotyška str. 129)
část obce Bukáčovský mlýn

Nadřazená místa

obec Kouřim

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1863-1882), Kouřim 35, matrika narozených
Matrika oddaných (1858-1886), Kouřim 37, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1860-1877), Kouřim 38, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!