část obce Hostice

Identifikace

ID31: 202249
ID32: 103144
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hostice
část obce Hoštice (dvůr, Dolní Chvatliny, Kotyška str. 397)

Nadřazená místa

obec Dolní Chvatliny

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1717-1737), Zásmuky 4, matrika narozených
Matrika narozených (1738-1762), Zásmuky 5, matrika narozených
Matrika narozených (1763-1787), Zásmuky 6, matrika narozených
Matrika narozených (1845-1878), Dolní Chvaltiny 5, matrika narozených
Matrika narozených (1857-1878), ev. Libenice 5, matrika narozených
Matrika narozených (1879-1905), Dolní Chvaltiny 6, matrika narozených
Matrika oddaných (1725-1737), Zásmuky 4, matrika oddaných
Matrika oddaných (1738-1762), Zásmuky 5, matrika oddaných
Matrika oddaných (1763-1840), Zásmuky 11, matrika oddaných
Matrika oddaných (1840-1905), Dolní Chvaltiny 9, matrika oddaných
Matrika oddaných (1873-1918), Zásmuky 34, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1724-1737), Zásmuky 4, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1738-1762), Zásmuky 5, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1763-1827), Zásmuky 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1857-1905), Dolní Chvaltiny 11, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!