část obce Přibislavice

Identifikace

ID31: 202237
ID32: 103135
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Přibislavice
část obce Přibyslavice (samota, Stříbrná Skalice, Kotyška str. 1150)

Nadřazená místa

obec Stříbrná Skalice

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1867-1887), Stříbrná Skalice 10, matrika narozených
Matrika narozených (1887-1909), Stříbrná Skalice 11, matrika narozených
Matrika oddaných (1865-1907), Stříbrná Skalice 10, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1870-1918), Stříbrná Skalice 11, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!