část obce Černý Jelen

Identifikace

ID31: 202229
ID32: 103130
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Černý Jelen
část obce Jelen (část obce, Konárovice, Kotyška str. 504)

Nadřazená místa

obec Konárovice

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1673-1703), Týnec nad Labem 1, matrika narozených
Matrika oddaných (1666-1702), Týnec nad Labem 1, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!