část obce Baiervek

Identifikace

ID31: 200089
ID32: 103120
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Baiervek
část obce Baierweg
část obce Baierweg
část obce Baierwek
část obce Bajervek
část obce Bayervek
část obce Bayerwek

Nadřazená místa

obec Velim

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1860-1873), ev. Velim 10, matrika narozených
Matrika narozených (1873-1885), ev. Velim 11, matrika narozených
Matrika narozených (1885-1897), ev. Velim 12, matrika narozených
Matrika oddaných (1860-1890), ev. Velim 13, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1859-1890), ev. Velim 14, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1868-1926), ev. Kolín 3, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!