část obce Libice

Identifikace

ICZUJ: 569020
KODCOB: 082741
ID31: 17428
ID32: 103110
GPS: JTSK (Y, X): 656302, 1092575
S-42 (Y, X): 3550884.401, 5512858.888
UTM (Y, X): 550740.1075, 5510513.8500
Šířka/Délka: 49° 44' 41.8893988500", 15° 42' 15.4146327200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Libice
část obce Libice
část obce Libice nad Doubravkou
část obce Libice nad Doubravou

Nadřazená místa

obec Libice nad Doubravou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1864-1874), Český Brod 19, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!