část obce Komárov I

Identifikace

ICZUJ: 575178
KODCOB: 068705
ID31: 16711
ID32: 103100
GPS: JTSK (Y, X): 666867, 1052716
S-42 (Y, X): 3535277.064, 5551031.201
UTM (Y, X): 535139.1264, 5548670.6200
Šířka/Délka: 50° 5' 21.3348038000", 15° 29' 28.3982003600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Komárov
část obce Komárov I

Nadřazená místa

obec Kladruby nad Labem

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1867-1894), ev. Krakovany 5, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!