část obce Nemějice

Identifikace

ICZUJ: 549860
KODCOB: 149268
ID31: 10310
ID32: 10310
GPS: JTSK (Y, X): 759021, 1126279
S-42 (Y, X): 3453345.384, 5466215.535
UTM (Y, X): 453240.8105, 5463889.4920
Šířka/Délka: 49° 19' 33.3945746300", 14° 21' 23.3993086700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NEMĚJICE v r. 1869-1910 osada obce Smoleč v okr. Písek, v r. 1921-1930 obec v okr. Písek, v r. 1950 obec v okr. Týn nad Vltavou, od r. 1961 část obce Slabčice v okr. Písek

Alternativní názvy

část obce Nemějice

Nadřazená místa

obec Slabčice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1724-1760), 4125, matrika narozených
Matrika (1761-1771), 4126, matrika narozených
Matrika (1771-1823), 4127, matrika narozených
Matrika (1784-1787), 4128, matrika narozených
Matrika (1787-1801), 4129, matrika narozených
Matrika (1796-1829), 4130, matrika narozených
Matrika (1828-1846), 4131, matrika narozených
Matrika (1847-1859), 4132, matrika narozených
Matrika (1860-1869), 4133, matrika narozených
Matrika (1870-1881), 4134, matrika narozených
Matrika (1882-1899), 4135, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1724-1760), 4125, matrika oddaných
Matrika (1761-1771), 4126, matrika oddaných
Matrika (1771-1834), 4136, matrika oddaných
Matrika (1784-1796), 4137, matrika oddaných
Matrika (1796-1842), 4138, matrika oddaných
Matrika (1842-1863), 4139, matrika oddaných
Matrika (1863-1901), 4140, matrika oddaných
Matrika (1901-1913), 4141, matrika oddaných
Matrika (1724-1760), 4125, matrika zemřelých
Matrika (1761-1771), 4126, matrika zemřelých
Matrika (1771-1834), 4136, matrika zemřelých
Matrika (1784-1794), 4142, matrika zemřelých
Matrika (1791-1801), 4143, matrika zemřelých
Matrika (1796-1852), 4144, matrika zemřelých
Matrika (1853-1867), 4145, matrika zemřelých
Matrika (1868-1892), 4146, matrika zemřelých
Matrika (1892-1914), 4147, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1771-1858), 4148, index k matrice
Index k matrice narozených a zemřelých - NZ (1858-1892), 4149, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!