část obce Sibříň

Identifikace

ICZUJ: 538761
KODCOB: 147761
ID31: 8586
ID32: 103086
GPS: JTSK (Y, X): 725670, 1048802
S-42 (Y, X): 3476454.102, 5547347.831
UTM (Y, X): 476340.1149, 5544988.7500
Šířka/Délka: 50° 3' 24.1694924500", 14° 40' 10.1087292600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Sibříň
část obce Sibřiň
část obce Sibřín
část obce Sibřina
část obce Šibřín
část obce Šibřina

Nadřazená místa

obec Sibřina

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1859-1873), ev. Kšely 10, matrika narozených
Matrika narozených (1874-1893), ev. Kšely 11, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!